OC/AC/Pakiety

Twoje auto jest warte ochrony, jaką daje pakiet OC i AC. Kup pełen pakiet ubezpieczeń i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
Najprostsze rozwiązania są najlepsze – wybierz ubezpieczenie OC i AC z Auto Assistance.
Zyskaj:

 • pełną ochronę w razie wypadku, kradzieży i zdarzeń losowych
 • pomoc na miejscu zdarzenia, w tym holowanie i samochód zastępczy
 • możliwość wyboru korzystnego dla Ciebie sposobu rozliczenia szkody

Oblicz składkę lub zadzwoń Tel +48 532 31 36 36

Ubezpieczenia mienia

Każdemu naszemu nowemu klientowi proponujemy wykonania audytu ubezpieczeniowego, aby dobrać właściwe ubezpieczenie pod względem zakresu i ceny do danej działalności.

Ubezpieczamy budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne, ale również utratę w zysku i odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie transportowe: OCP

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP) obejmuje ochroną działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu (m.in. drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego), uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony ładunek tylko wówczas, gdy wina leży po stronie przewoźnika

Ubezpieczenie transportowe: OCS

Spedytor, wykonując swoją działalność, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

Ubezpieczenie transportowe: Cargo

Zespół 8 specjalistów i brokerów finansowych z 20 letnim doświadczeniem, porówna dla Państwa ofertę 16 firm ubezpieczeniowych, gwarantując najlepszą polisę. Specjalizujemy się w ubezpieczaniu flot firm transportowych, ubezpieczamy łącznie ponad 1200 ciągników siodłowych, naczep, samochodów ciężarowych i dostawczych. Obsługujemy największe firmy transportowe na Śląsku, oferując ubezpieczenia i finansowanie ciągników siodłowych i innych samochodów leasingiem, kredytem lub w formie najmu.

Ubezpieczenie flot

Zespół 8 specjalistów i brokerów finansowych z 20 letnim doświadczeniem, porówna dla Państwa ofertę 16 firm ubezpieczeniowych, gwarantując najlepszą polisę. Specjalizujemy się w ubezpieczaniu flot firm transportowych, ubezpieczamy łącznie ponad 1200 ciągników siodłowych, naczep, samochodów ciężarowych i dostawczych. Obsługujemy największe firmy transportowe na Śląsku, oferując ubezpieczenia i finansowanie ciągników siodłowych i innych samochodów leasingiem, kredytem lub w formie najmu.

Ochrona prawna DAS, Truck Assistance, Ubezpieczenia należności

OCHRONA PRAWNA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe dotyczące naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa innego kraju objętego terytorialnym zakresem ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, w następującym zakresie:

 • warunków wykonywania przewozu lub transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego,
 • czasu pracy kierowców,
 • warunków technicznych pojazdu, którym wykonywany jest przewóz osób lub mienia,
 • zasad i wymogów prawnych przewozu osób lub towarów,
 • przepisów regulujących zasady ponoszenia opłat drogowych za przejazd po drogach publicznych przez pojazdy samochodowe.

OCHRONA PRAWNA KIEROWCY
Dodatkową ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące sprawy związane z kierowaniem pojazdem:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na osobie Ubezpieczającego,wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
 • reprezentacja w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy

Truck Assistance
Szeroki zakres ASSISTANCE dla ciągników siodłowych i naczep oraz samochodów ciężarowych. Ochrona obejmuje 28 świadczeń, m.in. holowanie, dźwig, sprzątanie, naprawa na miejscu zdarzenia, organizacja przeładunku itp.

Ubezpieczenia należności
Produkt ubezpieczeniowy dla firm, który chroni sprzedawcę przed stratami wynikającymi z braku płatności ze strony kontrahenta.

 

Oblicz składkę  lub zadzwoń
+48 532 31 36 36

Przejdź do formularza

Zgłoszenie szkody

Hanga

NIP 954 150 03 51

Numer konta firmowego:
63 1320 1537 1565 5505 2000 0001

Makro 
poniedziałek - piątek 8-17

Belg
poniedziałek - piątek 9-17
sobota 10 -14
 

Hanga (Market Belg)
Ul. Przemysłowa 3
40 -020 Katowice

Tel +48 32 258 70 75
biuro@hanga.pl